Vastuullisuus Off/Balancessa

Off/Balance teki kevään 2023 aikana laajamittaista työtä vastuullisuuskysymysten parissa ja tuloksena syntyivät seuraavat linjaukset: 

Off/Balance on vastuullinen toimija sekä taidekentän työnantajana että kulttuurisena vaikuttajana.  

Vastuullista työnantajaroolia toteutetaan edistämällä pitkäjänteisiä työsuhteita, vastuullista palkkausta sekä avointa vuorovaikutusta ja pitämällä kiinni tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta työyhteisöstä sekä syrjimättömästä ja reilusta työkulttuurista.

Vastuullista kulttuuritoimijuutta toteutetaan ennen kaikkea kestävän kehityksen periaatteiden näkökulmasta niin sosiaalista, ekologista, taloudellista kuin kulttuurista kestävyyttä ajatellen.

Off/Balance edistää sosiaalista kestävyyttä toimimalla taiteen saavutettavuuden tasa-arvon puolesta: viemällä ammattitaitoista tanssitaidetta sekä osallisuutta ja toimijuutta vahvistavaa työpajatoimintaa sellaisiin ympäröistöihin, jotka muuten jäävät taidetoiminnan katveeseen. Ekologinen kestävyys tarkoittaa Off/Balancelle toiminnan ja teosten sopeuttamista yleisten luonnonvarojen riittävyyteen ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseeen. Taloudellista kestävyyttä edistetään rakentamalla pitkäjänteisiä ja -kestoisia taiteilija- ja toimijatason yhteistyömalleja ja resurssien jakamista. Entistä kestävämpiä työtapoja ja hankkeita mahdollistetaan myös teosten elinkaaria pidentämällä. Kulttuurista kestävyyden edistämiseen Off/Balance osallistuu suunnittelemalla toiminnan ja ohjelmiston avarakatseisesti, mutta kaikkien oikeuksia arvostavasti ja kunnioittavasti sekä panostamalla esitysten sisältöjen ja muotojen diversiteettiin ja erilaisten näkökulmien tarjoamiseen. Näin Off/Balance edistää kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja säilymistä.